Copyright True People. All Rights Reserved

Agile Scrum methode; samen de wedstrijd winnen

Bij een scrum probeert een rugbyteam samen het doel te bereiken en de wedstrijd te winnen.

Vragen of interesse?

Tijdens onze projecten werken wij volgens de scrum methode. Vragen of interesse? Wij adviseren graag.

Agile Scrum methode

In de IT-wereld wordt de term gebruikt om op een effectieve en flexibele manier werkende software op te leveren.

Effectief & flexibel werken

Agile Scrum wordt ingezet om in teamverband op een effectieve en flexibele manier werk te verrichten. Er wordt gewerkt met teams die in korte sprints werkende software opleveren. Scrum is in de wereld van IT erg populair. Inmiddels wordt de werkwijze ook toegepast in businessafdelingen als Marketing, Sales, HR en Finance.

De term Scrum is afkomstig uit de rugbysport. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is hierbij belangrijk en het team moet flexibel kunnen omgaan met omstandigheden. 

Het Scrum team

Binnen Scrum zijn er drie rollen: 

  • De Product Owner is verantwoordelijk voor de scope. Hij/ zij schrijft en prioriteert de user stories. Uiteindelijk beslist de Product Owner wat er, in welke volgorde, gerealiseerd gaat worden.  
  • De Scrum Master is verantwoordelijk voor een soepel lopend proces. Hij/ zij coacht het team en bewaakt de Scrum werkwijze. 

  • Het Development Team bestaat uit professionals die aan het einde van elke sprint een werkend product opleveren. Zij bepalen zelf hoe het werk wordt georganiseerd, wat zorgt voor een optimale efficiëntie en effectiviteit binnen het team.

Sprints en evaluatie

Een sprint is een vooraf vastgestelde tijd waarbinnen een bepaald onderdeel van het Scrum project afgerond moet zijn. Elke sprint binnen het project heeft dezelfde tijd. Gemiddeld duurt een sprint één tot vier weken. Aan het einde van de sprint wordt het eindproduct van de desbetreffende sprint gepresenteerd aan de klant, die vervolgens direct de kans heeft om feedback te geven. Hierdoor is bijsturing (indien nodig) mogelijk, waardoor er optimaal resultaat wordt behaald.

Daily Stand-up

Aan het begin van iedere werkdag komt het team bij elkaar om de stand van zaken te bespreken. Dit wordt ook wel 'Daily Stand-Up' genoemd en duurt maximaal 15 minuten. Ieder teamlid beantwoordt de volgende drie vragen: Wat heb ik gedaan? Wat ga ik doen? Wat zijn de problemen? Door deze stand-up werken de teamleden nauw samen en wordt veel kennis uitgewisseld.

To do, In Progress & Done

Bij de scrum methode wordt er gewerkt met een takenbord, ook wel Backlog genoemd. Alle taken die voor een sprint geselecteerd zijn, worden opgenomen in de Sprint Backlog en hangen (vaak in de vorm van post-its) in één van de drie kolommen op het Scrum takenbord: To Do, In Progress of Done.

  • Bij To do hangen alle taken die nog moeten worden uitgevoerd binnen de bepaalde sprint.
  • Bij In Progress hangen de taken binnen de sprint waar op dat moment aan wordt gewerkt.
  • Bij Done hangen alle taken die al zijn afgerond binnen de sprint.

Uiteindelijk is het doel dat alle taken in de kolom Done staan aan het einde van de sprint. Zo kan er makkelijk bepaald worden of de doelen behaald zijn. 

True People en Scrum

Adviestrajecten en de realisatie van een nieuwe website of applicatie pakken wij bij True People tevens aan volgens de Agile Scrum Methode.  In korte sprints van 2 weken voeren we de werkzaamheden uit. Het doel is om eerst van alle noodzakelijk functionaliteit een basis variant neer te zetten, waarna deze steeds verder kan worden uitgebreid. De klant is nauw betrokken tijdens realisatie en kan doorlopend onderdelen testen in onze realtime testomgeving. Doordat continue visueel feedback wordt gegeven via de real-time testomgeving, kunnen we doorlopend adviseren over mogelijke oplossingen en kan daar direct op worden bijgestuurd.

Vragen of interesse?

Tijdens onze projecten werken wij volgens de scrum methode. Vragen of interesse? Wij adviseren graag.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Leuk dat je contact met ons zoekt! Vul je contactgegevens in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Liever bellen of langskomen?

True People B.V.
Prinses Julianaplein 1
3811 NM Amersfoort

Zoeken