Halt. Samenwerking Impressie Wil jij ook met ons samenwerken?

Digitalisering van Halt

Vanuit de behoefte meedenken in digitale oplossingen

Als digitaal partner van Halt, heeft True People de afgelopen jaren diverse online oplossingen gerealiseerd. Sinds de pragmatische aanpak en succesvolle realisatie van de corporate website, denkt True People mee bij diverse digitaliseringsvraagstukken ter verbetering van de Halt Interventies.

Pragmatisch meedenken in digitale oplossingen

Halt

Halt richt zich op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit. Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Ook op het gebied van preventie is Halt de autoriteit. Halt geeft veel voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk. Zo levert Halt een actieve bijdrage aan een veilige en leefbare omgeving.

Samenwerking

True People is al een aantal jaar trots digital partner van Halt. Door de professionele werkwijze en pragmatische insteek van de samenwerking worden gezamenlijk stappen gezet in verdere digitalisering bij Halt. True People denkt doorlopend mee met Halt in verder digitaliseringsvraagstukken.

Corporate website

Op basis van het ontwerp van een ontwerpbureau, heeft True People de corporate website van Halt gerealiseerd. In nauwe samenwerking is de website binnen tijd en budget naar tevredenheid ontwikkeld.

Educatie Portal

De Halt medewerkers geven voorlichtingen over Halt onderwerpen op scholen. Met een centraal online platform wordt het probleem van verschillende Powerpointpresentaties opgelost. Medewerkers van Halt kunnen zelf vanuit Umbraco met bepaalde bouwblokken de voorlichtingen samenstellen en inrichten. Door gebruik van slimme technieken kan een offline versie worden gedownload voor het geval dat er geen werkende internetverbinding is.

In de loop der tijd zijn er diverse nieuwe bouwblokken ontwikkelt. De insteek is altijd dat bouwblokken herbruikbaar ingericht worden en ook voor andere voorlichtingen inzetbaar zijn.

Profileringsportal

De profileringsportal is gerealiseerd voor ondersteuning van de Halt interventie met betrekking tot schoolverzuim. Aan de hand van vragen, kan een cliënt worden geprofileerd. Op basis van de profilering via de portal wordt een verdere invulling van de Halt interventie bepaald.

Halt over True People

"True People geeft betekenis aan het woord samenwerken. Met inhoudelijke expertise en een flinke dosis enthousiasme dragen ze creatieve oplossingen aan die vaak verder reiken dan de oorspronkelijke vraag." Eveline Huisman, communicatieadviseur

Wil jij ook met ons samenwerken?

Contact

×

Zoeken