+31 (0)33 247 1227

Zoeken

17 Maatregelpakketten beschikbaar
1,5 Mln. huizen in 2030 aardgasvrij
3 Digitale oplossingen

Slimme Wijken Aanpak Ondersteunende middelen voor collectieve wijkaanpak

In het Klimaatakkoord hebben gemeenten een regisserende rol gekregen bij de verduurzaming van woningen. Maar waar begin je? En hoe krijg je de inwoners in beweging? Enpuls zag die strubbeling en ontwikkelde daarom samen met Milieu Centraal een praktisch proces onder de naam Slimme Wijken Aanpak. Een hapklaar stap-voor-stap plan met ondersteunende middelen voor een collectieve wijkaanpak. Als digital partner van Enpuls hebben wij de portal en online rekenhulp gerealiseerd.

Toegevoegde waarde voor de maatschappij

Het Proces Wijkaanpak biedt gemeentes een basis om groepen woningeigenaren stappen te laten zetten in het aardgasvrij-klaar maken van hun woningen. Op deze manier levert Enpuls toegevoegde waarde voor de maatschappij en voor netbeheerders. Wij denken mee in mogelijkheden om via digitale oplossingen te ondersteunen en zijn medeverantwoordelijk voor het concept. De Slimme Wijken Aanpak bevat een portal voor gemeenten met maatregelpakketten en een online rekenhulp voor bewoners.

De vraag:
Hoe helpt Enpuls via digitale oplossingen gemeentes en bewoners bij het verduurzamen van woningen?
De oplossing:
Een online portal waar gemeentes maatregelpakketten aangeboden krijgen en een rekenhulp voor bewoners om inzicht te krijgen in de kosten, wat de energiebesparing is en wat de terugverdientijd is.
Het resultaat:
Gemeentes en woningeigenaren die aan de slag gaan met het aardgasvrij-klaar maken van woningen.

Wil jij ook je bedrijfsprocessen optimaliseren met een krachtige maatwerk webapplicatie?

Neem contact op

Van schets tot resultaat Bekijk het proces van de Slimme Wijken Portal

Wat hebben we gedaan voor Enpuls? Advies gevende en uitvoerende taak

Inventarisatie

Door eerst de wensen, eisen en doelstellingen te inventariseren begrepen we de behoefte achter de vraag. Op deze manier waren wij in staat om mee te denken in oplossingen, zodat de online tools echt toegevoegde waarde hebben.

Interactieontwerp

We hebben eerst de doelgroep en hun klantreis in kaart gebracht, zodat ze eenvoudig door de tools worden geloodst en bij hun doel terecht komen. Op basis van de flow hebben wij wireframes uitgewerkt.

Maatwerk oplossingen ontwikkeld

Samen met Enpuls hebben we de portal en online rekenhulp ontwikkeld. Beide webapplicaties zijn volledig maatwerk. De webapplicaties zorgen ervoor dat de bedrijfsprocessen efficiënter worden ingericht en de doelgroepen worden geholpen.

Eenvoudig inzicht via de portal

In de portal staan maatregelpakketten voor gemeentes, waarmee ze direct inzicht krijgen in wat per woning de beste stappen zijn om te nemen. Vanuit de visie dat bedrijfsprocessen minder aan verandering onderhevig zijn dan de website of andere digitale oplossingen, hebben wij ADAPT ingezet. Met ADAPT komen de bedrijfsgegevens en processen samen in één applicatie, waardoor er efficiënter gewerkt kan worden.

Meer over ADAPT Terug naar Enpuls Slimme wijken

Bedrijfsgegevens en processen samen in één applicatie met ADAPT

Het doel van ADAPT is om diverse veelvoorkomende taken tijdens de ontwikkeling van software eenvoudiger, stabieler en meer onderhoudbaar te maken. ADAPT is in staat elke vorm van data op te slaan, te manipuleren, analyseren of op basis ervan rapporteren. De wijze waarop wordt volledig op maat ingericht. De architectuur bestaat uit diverse onderdelen die samenwerken.

Taken van ADAPT:

  • Geplande taken verwerken
  • Reageren op en leveren van wijzigingen
  • Opslaan van data
  • Bewerken van data
  • Beheer van data
  • Importeren van data
  • Analyseren en rapporteren

Online rekenhulp voor bewoners

Met de Slimme Wijken Rekenhulp kunnen bewoners snel en eenvoudig uitrekenen welke mogelijkheden er zijn voor de verduurzaming van hun huis. Zij krijgen inzicht in de kosten, wat de energiebesparing is en wat de terugverdientijd is. Met de maatwerk tool geeft Enpuls bewoners op een eenvoudige manier advies aan bewoners door het digitaliseren van bedrijfsprocessen.

Janneke van der Loo

Communicatieprofessional, Enpuls Warmte Infra

“True People is voor mij echt een toegankelijke sparringpartner. Hun professionaliteit uit zich op technisch, persoonlijk en creatief niveau. De lijnen zijn kort en de output is top!”

Samen succes behaald Vergelijkbare cases

Meer cases bekijken
20K Cases per jaar
React
150 Gemeenten beschikbaar
Nibud
Meer cases bekijken

Optimaliseer je bedrijfsprocessen met een krachtige maatwerk webapplicatie.

Neem contact op

Snel naar

Volg ons

62054708NL854620345B01NL66RABO0103888195