+31 (0)33 247 1227

Zoeken

Organisatiedoelen vaststellen

Wij vinden een goede kennismaking erg belangrijk. Zonder te weten voor wie je werkt, is het ook lastig om een product met echt toegevoegde waarde te leveren. Voordat we aan de slag gaan met de nieuwe digitale oplossing, leren we daarom tijdens één of meerdere sessies jouw organisatie kennen. Door goed te luisteren en informatie te verzamelen over jouw organisatie, zijn we pas in staat om uiteindelijk een digitale oplossing te creëren die echt bij jouw organisatie past en bijdraagt aan online groei. Tijdens de sessie(s) inventariseren we jouw wensen, eisen en doelstellingen en stellen samen een plan op. Jouw kennis van de organisatie gecombineerd met onze digitale kennis zorgt voor een doordachte online strategie die de basis vormt van de nieuwe website of webapplicatie.

Persona sessie

Om het portaal volledig te kunnen vormgeven aan de hand van wensen en behoeften van de doelgroep, is het belangrijk om de doelgroep goed in kaart te hebben. Persona’s kunnen fictieve klanten zijn, maar ook medewerkers van de organisatie.

Indien er nog geen duidelijke doelgroep is, plannen we een persona sessie in. Doormiddel van een gezamelijke, interactieve opdracht brengen het gedrag, de behoeften, problemen en frustraties van de eindgebruiker in kaart. Deze opdracht voeren we uit met een groep van 3 tot 8 personen. We doen dit met medewerkers die het meest contact hebben met de eindgebruiker of de eindgebruikers zelf!

Design Sprint

Mocht het probleem en de daarvoor beoogde oplossing nog niet duidelijk zijn, dan plannen we een design sprint in. Een design sprint bestaat uit meerdere onderdelen: Het probleem in kaart brengen, innovatieve oplossingen bedenken, een prototype bouwen en dit testen met de doelgroep.

Een design sprint is ontworpen om innovatieve ideeën te testen, in een kortere tijd. Dit is een proces van (meestal) een paar dagen, dit doen we met een team waarin iedereen die nodig is om een besluit te nemen aanwezig is. De stappen die we doorlopen in een design sprint, kan normaal meerdere maanden duren. Door bij iedereen tijd te blokken in de agenda’s, kan dit veel efficiënter.

Voordelen van een design sprint

Sneller en efficiënter

We verzamelen een team met meerdere functies, de hele week staat alleen de design sprint gepland, zodat iedereen gefocust kan werken. Alle ideeën kunnen direct met elkaar worden besproken en afgestemd.

Focus op de eindgebruiker

Tijdens het hele proces staat de eindgebruiker centraal. Op basis van de wensen en behoeften van de doelgroep, worden de oplossingen bedacht. In de laatste fase wordt er direct feedback gevraagd.

Neemt risico's weg

Een design sprint geeft je de mogelijkheid om te leren, maar ook te kunnen falen. Omdat we werken met een prototype die de eindgebruikers kunnen testen, kom je sneller tot de kern van het probleem.

Creëer digitale impact met onze maatwerk oplossingen.

Neem contact op

Snel naar

Volg ons

62054708NL854620345B01NL66RABO0103888195