Halt. Samenwerking Impressie Contact

Digitalisering van Halt

Vanuit de behoefte meedenken in digitale oplossingen

Als digitaal partner van Halt, heeft True People de afgelopen jaren diverse online oplossingen gerealiseerd.

Sinds de pragmatische aanpak en succesvolle realisatie van de corporate website, denkt True People mee bij diverse digitaliseringsvraagstukken ter verbetering van de Halt Interventies.

Pragmatisch meedenken in digitale oplossingen

Met een pragmatische insteek, wordt nauwe samengewerkt met Halt. Vanuit een behoefte wordt gezamenlijk de technische mogelijkheden verkend en een oplossing gerealiseerd binnen beschikbare doorlooptijd en budget.

Mede door de inzet van Umbraco kunnen oplossingen worden gerealiseerd die voor meerdere doeleinden / interventies inzetbaar zijn.

Halt

Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit*.

Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Zo’n 17.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd. Maar ook op het gebied van preventie is Halt de autoriteit. Halt geeft veel voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk. Ook bieden we op maat interventies en projecten aan.

Halt is de verbindende partner tussen het gezin, de wereld van het jeugdstrafrecht, de gemeente en alle organisaties waarmee jongeren te maken hebben.

Zo levert Halt een actieve bijdrage aan een veilige en leefbare omgeving.

* Jeugdcriminaliteit: gedrag van jongeren van 12 tot 23 jaar waarmee bepaalde - in wetten vastgelegde - normen worden overtreden en waarop een straf staat.

Samenwerking

True People is al een aantal jaren trots digitaal partner van Halt. Door de professionele werkwijze en pragmatische insteek van de samenwerking worden gezamenlijk stappen gezet in verdere digitalisering bij Halt.

True People denkt doorlopend mee met Halt in verder digitaliseringsvraagstukken.

Corporate website

Op basis van het ontwerp van een ontwerpbureau, heeft True People de corporate website van Halt gerealiseerd. In nauwe en persoonlijke samenwerking met de communicatieadviseur van Halt is de website binnen tijd en budget naar tevredenheid ontwikkeld.

Educatie Portal

De Halt medewerkers geven voorlichtingen over Halt onderwerpen op scholen. Met een centraal online platform wordt het probleem van verschillende powerpoint versies opgelost. Halt kan zelf vanuit Umbraco met bepaalde bouwblokken de voorlichtingen samenstellen en inrichten.

Door gebruik van slimme technieken kan een offline versie worden gedownload voor het geval dat er geen werkende internetverbinding is.

In de loop der tijd zijn er diverse nieuwe bouwblokken ontwikkelt. De insteek is altijd dat bouwblokken herbruikbaar ingericht worden en ook voor andere voorlichtingen inzetbaar zijn.

Profileringsportal

De profileringsportal is gerealiseerd voor ondersteuning van de Halt interventie met betrekking tot schoolverzuim. Aan de hand van vragen, kan een client worden geprofileerd. Hiermee wordt bijvoorbeeld vastgesteld wat voor type spijbelaar het betreft. Op basis van de profilering via de portal wordt een verdere invulling van de Halt interventie bepaald.

Contact

×

Contact

×

Zoeken